Okulistyka 2021

Jerzy Szaflik prof. dr hab. n. med.

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej (1969 r.), od 25 lat związany jest z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. W latach 1991-2014 Kierownik Katedry i kliniki Okulistyki II Wydziału lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jeden z najwybitniejszych polskich okulistów i wybitny mikrochirurg, stosujący z powodzeniem nowatorskie techniki operacyjne w transplantologii rogówki, usuwaniu zaćmy, leczeniu jaskry i skomplikowanych schorzeń gałki ocznej. Wykonał ponad 20 tys. operacji i kilka razy tyle diagnoz, zabiegów oraz długich procesów ratowania pacjentów przed życiem w ciemnościach.

Autor i współautor ponad 450 publikacji, w tym 69 w czasopismach zagranicznych, całkowity Impact Factor 95.726, liczba cytowani – ponad 430 (wyłączając autocytowania), autor i współautor ponad 530 wystąpień na zjazdach i konferencjach krajowych i zagranicznych, autor i współautor 38 podręczników oraz rozdziałów w podręcznikach, autor 3 patentów, autor 13 opracowań naukowych (ekspertyzy, opinie) na zamówienie, promotor 32 doktoratów, opiekun 8 habilitacji, recenzent 43 prac doktorskich, 31 rozpraw habilitacyjnych oraz recenzent licznych dorobków naukowych.  Jako prekursor okulistyki, profesor Jerzy Szaflik stworzył Bank Tkanek Oka w Warszawie, który rozpoczął swoją działalność w 1995 roku. Był inicjatorem budowy i wieloletnim dyrektorem Uniwersyteckiego Szpitala Okulistycznego. Wdrożył technikę zabiegu pozatorebkowego usunięcia zaćmy. Wraz z międzynarodowym zespołem badaczy skupił się na problemach genetyki okulistycznej. Jako jeden z pierwszych polskich chirurgów wprowadził nowoczesną metodę chirurgicznego usuwania zaćmy – fakoemulsyfikację, a w ostatnim czasie również usuwanie zaćmy przy użyciu lasera femtosekundowego. W latach 1998-2012 był Konsultantem Kraju ds. Okulistyki. W latach 2004-2010 był Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. W latach 2014-2016 był Zastępcą Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. W 2012 r. kapituła PAN zdecydowała się odznaczyć prof. Jerzego Szaflika Medalem PAN  za szczególne zasługi dla nauki polskiej i światowej. 

W roku 2018 powołał i przewodniczy interdyscyplinarnej grupie naukowców z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Warszawskiej, którzy wraz z ekspertami w dziedzinie IT opracowali platformę e-jaskra, oparty o sztuczną inteligencję system wykorzystywany do badan przesiewowych w kierunku jaskry. Redaktor naczelny kwartalnika Okulistyka.
 Aktualnie kieruje Centrum Mikrochirurgii Oka Laser i Centrum Badań Medycznych BRAND MED.

Wyróżnienia i odznaczenia, m.in.:

 • Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski
 • Krzyż Oficerski Odrodzenia Polskiza wybitne zasługi w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w dziedzinie medycyny
 • Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy za rok 2002
 • Złoty Medal im. Alberta Schweitzeraprzyznany przez Światową Akademię Medyczną
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Złoty Medal za długoletnią Służbę wręczony przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego w roku 2011
 • Medal Gloria Medicinae przyznany przez Polskie Towarzystwo Lekarskie
 • Najwyższe odznaczenie Laudabilis przyznane przez Warszawskie Izby Lekarskie
 • Odznaka Honorowa Polskiego Związku Niewidomych
 • Medal Polskiej Akademii Nauk w roku 2012
Członkostwo w krajowych i międzynarodowych Towarzystwach Naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Okulistyczne
 • Polskie Towarzystwo Lekarskie
 • American Academy of Ophthalmology
 • European Contact Lens Society of Ophthalmologists
 • International Council of Ophthalmology
 • Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft
 • European Society of Cataract and Refractive